Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí bude prerokovávať zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový  „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“. 

Na predsedu vlády, ministrov a poslancov sa v extrémne krátkom čase obrátilo osobnou výzvou 3643 ľudí, ktorí protestovali proti vytvoreniu tohto výboru. Iniciátori Výzvy dnes osobne doručili na Úrad vlády Výzvu, v ktorej odmietajú zriadenie Výboru, lebo sú presvedčení, že žiadnemu človeku z titulu jeho inej sexuálnej orientácie nepatria žiadne nadpráva. 

Na riešenie diskriminácie tejto skupiny ako aj iných skupín je pritom vytvorený úplne iný výbor, proti ktorému iniciátori neprotestovali. 

Iniciátori Výzvy sa oprávnene obávajú, že ataky na rodinu a manželstvo, ktoré hrozia z vytvorenia takejto stálej ideologickej platformy, ktorá vôbec nerešpektuje hodnotovú neutralitu štátu budú viac narastať a výnimočná  hodnota rodiny a manželstva bude ďalej degradovať práve tým, že sa iným zväzkom priznajú rovnaké  práva a úcta, ktoré patria iba manželstvu a rodine.

Iba v rodine sa rodia a najlepšie vychovávajú deti, ktoré sú budúcnosťou národa a štátu. Iné zväzky si nezaslúžia rovnakú úctu, preto lebo  prirodzene nie sú schopné napĺňať tento cieľ.  

Iniciátori výzvy požiadali osobne predsedu vlády,  aby zastavil vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorý by iba ďalej rozdeľoval spoločnosť namiesto jej spájania.

Za iniciátorov Výzvy

Marek Nikolov

Pastor Bonus

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.