Právo na život

Právo na život

Právo na život

Kampaň PRÁVO NA ŽIVOT organizuje CBR Europe a občianske združenie Pastor bonus.

Kampaň bude prebiehať od 01.09. do 30.09.2007 formou 500 ks bilboardov po celom Slovensku a 100 ks A3 plagátov v mestskej hromadnej doprave v Bratislave.

Viac info nájdete na stránke tohto projektu.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.