(SK) Žiadosť na predsedu vlády, aby nebol schválený zákon obmedzujúci slobodu prejavu

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.