12.10.2010 Oficiálne spustenie portálu mojpribeh.sk

Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca, ktorým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Petícia proti plánu vlády trestne stíhať rodičov za „výchovnú po zadku“

Občania podpísaní pod touto petíciousú zásadne proti týraniu a akémukoľvek ponižovaniu detí, ale nesúhlasia, aby rodičia boli trestne stíhaní za „výchovnú po zadku“. Je pre nás neprístupné, aby štát zbavoval rodičov významného nástroja uplatňovania rodičovskej autority.

O živote (ne)obyčajných ľudí

Osobnosti Slovenska ako eurokomisár Ján Figeľ, profesor fyziky Július Krempaský, hokejový tréner majstrov sveta Ján Filc, primátor hl. mesta Andrej Ďurkovský a ďalší hovoria o svojej viere v Ježiša Krista.  Tieto zaujímavé príbehy si môžete vypočuť na CD O živote (ne)obyčajných ľudí. Možno budú aj pre Vás povzbudením, alebo inšpiráciou pre osobné stretnutie so živým Bohom. CD si môžete objednať na e-mailovej adrese info@pastorbonus.sk. Cena 4,- €/cd (a poštovné).

Skutočné životné príbehy

CD je súborom výpovedí desiatich ľudí, ktorí rozprávajú svedectvá o veľkej Božej moci a Božej láske, ktorá mení životy. Naši súčasníci vydávajú svedectvo o osobnom stretnutí so živým Bohom, o následnej premene charakteru, zmene uhlu pohľadu a prehodnotení hierarchie hodnôt. Do obyčajného života týchto ľudí zasiahla neobyčajná milosť Ježiša Krista. Pán k nim prehovoril na rôznych miestach, v rôznych životných situáciách a ku každému z nich jedinečným a osobitým spôsobom. CD Skutočné životné príbehy je 80 minút kvalitne spracovaného, autentického záznamu v digitálnej kvalite, rozprávané zrozumiteľným spôsobom pre neveriacich ľudí, rovnako ako hodnotné povzbudenie pre kresťanov. “…oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva…” (Zj 12;11) Pravdivé životné príbehy sa vo vašich rukách môžu stať mocným evanjelizačným nástrojom. Využite netradičný spôsob evanjelizácie a oslovte svojich priateľov. CD je momentálne vypredané.