o nás / naše hodnoty

Občianske združenie Pastor bonus vzniklo v roku 2005 a jeho cieľom je:

 • aktívne pomáhať a s láskou stáť na strane slabých, utláčaných a biednych, ktorých súčasná spoločnosť odvrhuje
 • prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov poukazovaním na príklady dobrých ľudí, ktorí sú ochotní s láskou svoj život obetovať pre druhých ľudí
 • podporovať a povzbudzovať manželské páry, aby napriek skúškam a ťažkostiam vytrvali vo vernej láske, až kým ich smrť nerozdelí
 • verejne poukazovať na korupciu, krivdu, nespravodlivosť a požadovať nápravu vedúcu k dobru pre človeka, ako aj celú spoločnosť
 • povolávať a formovať ľudí ochotných nezištne slúžiť iným ľudom a spoločnosti
 • podporovať a rozvíjať aktívnu občiansku spoločnosť
 • spolupracovať pri napĺňaní vízie s ďalšími organizáciami, aby sme rástli v jednote a sile dobra
 • zasadzovať sa za slobodu svedomia a vierovyznania
 • ochraňovať ľudský života od počatia po prirodzenú smrť
 • pomáhať sociálne a ľudsky núdznym osobám k svojpomoci a následnej samostatnosti
 • ponúknuť víziu lepšieho sveta, kde sú ľudia voči sebe prajní, nezištní, nápomocní a priateľskí
 • vytvárať praktickú stratégiu pre lepší život ľudí v spoločnosti
 • verejne a novodobým spôsobom v spoločnosti a v médiách ohlasovať evanjelium Ježiša Krista

 • Náš tím


  Marek Nikolov
  Predseda Pastor bonus
  Marcel Podolinský
  Podpredseda Pastor bonus


  Podpora

  Budeme vďační, ak našu službu, iniciatívy, aktivity a projekty podporíte aj finančne.

  Naše číslo účtu: 2055638457/0200
  IBAN: SK13 0200 0000 0020 5563 8457
  BIC: SUBASKBX
  Majiteľ účtu: PASTOR BONUS

  Iba z Vašou pomocou môžeme rásť v pomoci mnohým ďalším ľuďom.

  Ďakujeme.