Odpoveď: Výzva na prešetrenie hlasu podobného Róbertovi Ficovi a kauzy „Gorila“

Odpoveď: Výzva na prešetrenie hlasu podobného Róbertovi Ficovi a kauzy „Gorila“

Odpoveď: Výzva na prešetrenie hlasu podobného Róbertovi Ficovi a kauzy „Gorila“

Špeciálny prokurátor, (JUDr. Dušan Kováčik) odpovedal na našu výzvu ohľadom prešetrenia „hlasu podobného hlasu pánovi Róbertovi Ficovi” a kauzy „Gorila“ listom zo dňa 19.03.2014. Výzva bola doručená na Generálna prokuratúra Slovenskej Republiky  aj s menami 582 signatárov.

V odpovedi uviedol, že trestné oznámenie vo veci hlasu podobnému premiérovi Róbertovi Ficovi bolo právoplatne odmietnuté 08.03.2011 s odôvodnením, že nie je možné určiť relevantné skutočnosti na základe ktorých by sa dalo konštatovať, že došlo k protiprávnemu konaniu.

V kauze „Gorila“ sme boli ubezpečení, že vyšetrovanie v trestnej veci prebieha v súlade s Trestným poriadkom a že vyšetrovanie doposiaľ skončené nebolo.

Odpoveď v tejto podobe považujeme za „zdvorilé zamietnutie závažných káuz pod koberec“.

Celé znenie odpovede  špeciálneho prokurátora je k dispozícii tu (formát PDF).

Výzva na prešetrenie hlasu podobného Róbertovi Ficovi a kauzy „Gorila“

Vážený pán generálny prokurátor, (JUDr. Jaromír Čižnár)
Vážený pán špeciálny prokurátor, (JUDr. Dušan Kováčik)

my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, obraciame  sa na Vás otvoreným listom s výzvou na prešetrenie dvoch verejne známych a závažných podozrení, ktoré na Slovensku vytvárajú atmosféru nespravodlivosti,  nedôvery, bezradnosti a občiansko-spoločenskej apatie.

Žiadame Vás, aby ste ako generálny prokurátor prispeli k náprave stavu prokuratúry a súdnictva tým, že spektrálnym analyzérom, prípadne ďalšími technickými zariadeniami vykonáte expertízu hlasovej vzorky tzv. “hlasu podobnému súčasnému premiérovi a tiež prezidentskému kandidátovi pánovi Róbertovi Ficovi” a porovnáte ju so vzorkou jeho skutočného hlasu.

Žiadame Vás o zriadenie nezávislého tímu renomovaných expertov, ktorí preveria autentickosť nahrávky.

Žiadame Vás v rámci možností, ktoré Vám umožňuje zákon o detailné informovanie verejnosti o krokoch a výsledkoch vyšetrovania.

Chceme, aby Slovensko bolo krajinou, kde si budú všetci ľudia rovní pred zákonom, kde si nebude možné kúpiť spravodlivosť, kde nebude niekoľko vplyvných a nepoctivých ľudí vládnuť celej krajine, a kde bežní ľudia budú mať rovnaké postavenie pred zákonom ako predstavitelia politickej moci a záujmových skupín.

V prípade, že ide o osočovanie premiéra Róberta Fica, je potrebné aby ste jeho meno verejne očistili od podozrenia. Ale ak ide o pravdivú nahrávku s faktom, že pre svoje politické ciele údajne “vlastnou hlavou zabezpečil 75 miliónov”, žiadame Vás aby ste podnikli voči pánovi Róbertovi Ficovi adekvátne trestnoprávne kroky aké by ste podnikli voči ktorémukoľvek občanovi Slovenska.

Prikladáme prepis textu nahrávky:
„…viete ak treba hovoriť s inými ľuďmi bez toho, aby bolo treba za každú cenu o tom hovoriť s nimi… ja len môžem povedať, že som zabezpečil, zabezpečil som a to tu môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúva….zabezpečil som na tento rok…35 na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci…Zabezpečil som ich vlastnou hlavou, ako tie peniaze. Ale prídu. Oficiálne prídu a budú normálne vykryté v strane. To, že sa pri tom motal Fedor, nemôže znamenať, že ma niekto bude držať za gule, to sa nesmie stať. Aj preto som urobil niektoré rozhodnutia vo vzťahu k týmto financiám. Som sa vymanil od Fedora a povedal som: Fedor, ja som dal do toho hlavu a nie ty si dal do toho hlavu, takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať. Napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť k dispozícií pre účely aj volebnej kampane a ďalších vecí.“ 

Nahrávku si môžete vypočuť na tejto linke…

Vážený pán Kováčik,
obraciame sa na Vás, špeciálneho prokurátora, ktorému bol spis Gorila pridelený na prešetrenie.  Spis Gorila vyvolal na Slovensku vlnu verejných protestov, najväčších od zhromaždení v roku 1989, keď ľudia vychádzali do ulíc vyjadriť túžbu po slobode, pravde, dobre, spravodlivosti a zmenu režimu v spoločnosti.

V spise je popísaný spôsob, akým záujmové osoby korumpujú politické špičky naprieč politickým spektrom a reálne rozhodujú o fungovaní krajiny. Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak a tiež bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic označili spis Gorila a mnohé v ňom uvedené fakty za dôveryhodné.

Pokiaľ spis Gorila nie je len materiálom spravodajsko-mocenských hier, máte potom ako špeciálny prokurátor, ktorému bola priradená kauza na riešenie,  historickú zodpovednosť za dôkladné prešetrenie dôvodných podozrení, či štát reálne spravujú a riadia záujmové skupiny (oligarchná mafia), namiesto ľuďmi demokraticky zvolených poslancov parlamentu a členov vlády Slovenskej Republiky.

Fakty uvedené v spise Gorila sú veľmi závažného charakteru preto Vás žiadame informovať verejnosť o podrobných výsledkoch vyšetrovania, ktoré prebieha pod Vaším vedením.

Vážený pán Čižnár, vážený pán Kováčik,
Vaša osobná odvaha a ochota hľadať a usilovať sa o spravodlivosť a dobro v uvedených kauzách vstúpi do dejín ako historický moment, ktorý ovplyvní charakter a budúcnosť spravodlivosti na Slovensku. Súdnictvo a prokuratúra má na Slovensku žiaľ povesť mafiánsko-rodinkárskeho klanu, ktorému nejde o pravdu a spravodlivosť, ale o pokoj s mocnými a vlastný prospech. Vy na základe svojho konania rozhodnete, či budete hrdinami a príkladmi spravodlivosti, alebo iba nedôstojnými sluhami mocných.

Obraciame sa na Vás s verejnou výzvou pretože nám, ako aj mnohým ďalším ľuďom, ktorí si vážia spravodlivosť a čestnosť, nie je ľahostajné v akom stave sa naša spoločnosť nachádza. Túžime prispieť k tomu, aby sa Slovensko stalo krajinou, kde bude spravodlivosť rovnaká pre všetkých, kde bude ctená dôstojnosť každého človeka, kde bohatý a vplyvný nebude znamenať viac ako chudobný človek, ktorý je bez spoločenského vplyvu. Chceme, aby Slovensko bolo dobrou krajinou pre náš život a perspektívne aj pre život našich detí. Chceme, aby bolo krajinou, na ktorú budeme môcť byť všade hrdí.

Pod výzvou podpísaní signatári výzvy:

Podpísať_výzvu

(Výzvu s menami signatárov sme v pondelok 10.03.2014 zaslali poštou na generálnu a špeciálnu prokuratúru.)

(Informácia pre signatárov: Pre overenie Vášho podpisu Vám po podpísaní obratom príde notifikačný e-mail na adresu, ktorú ste uviedli.  Až kliknutím na linku bude váš  podpis zaregistrovaný a zverejnený na webovej stránke. V prípade, že vám notifikačný e-mail neprišiel buď ste nesprávne zadali svoju e-mailovú adresu, alebo si pozrite spamový priečinok vo svojej schránke.)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.