Hrdí na rodinu – 8. ročník

Hrdí na rodinu – 8. ročník

Hrdí na rodinu – 8. ročník

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame zúčastniť sa 8. ročníku pochodu Hrdí na rodinu, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júla 2019 o 14:30 na Rudnayovom námestí v Bratislave, vedľa Dómu sv. Martina.

Každoročne chceme svojou prítomnosťou vydať svedectvo o dobre a výnimočnosti rodinného vzťahu muža a ženy, ktorý je najprirodzenejším vzťahom a miestom pre výchovu detí.

Ľavicovo progresívne médiá na Slovensku kontinuálne posúvajú svoje hodnotové požiadavky a najnovšie sa zasadzujú o spoločenskú akceptáciu pedofílie.

Ešte pred pár rokmi bola vo svete rodina založená manželstvom muža a ženy s jej výnimočným postavením v spoločnosti samozrejmosťou. Dnes sa v krajinách Západu, ako aj v niektorých slovenských mienkotvorných médiách, hodnota vzťahu muža a ženy relativizuje, čím sa degraduje dobro, ktoré je takýto rodinný vzťah schopný generovať pre celú spoločnosť.

V západných krajinách chýba osobná skúsenosť s tyraniou a obmedzovaním osobných slobôd komunistickou ideológiou, ako máme my na Slovensku, kde pre iný názor boli v 50. rokoch minulého storočia politicky či ideologicky nepohodlní ľudia väznení, mučení a niektorí odsúdení na smrť.

Bez pevného hodnotového ukotvenia sú ideály ako nediskriminácia, rovnosť, a sloboda len bezobsažné pojmy, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k inštitucionalizácii diskriminácie, nerovnosti, aj neslobody.

Hrdí na rodinu nie je a nikdy nebol protestom. Naším zámerom je ponúknuť verejné svedectvo o dôležitosti lásky v rodine pre celú spoločnosť.

Máme v srdci žehnajúci postoj aj k ľuďom, ktorí nezakúsili dobro rodinných vzťahov, alebo majú z iných dôvodov nepriateľský postoj k výnimočnosti prirodzenej rodiny v spoločnosti.

Zachovanie výnimočného postavenia prirodzenej rodiny v spoločnosti sa však ukazuje ako hlavná záruka zachovania slobody prejavu, slobody vierovyznania a osobnej slobody v demokratickej spoločnosti.

Svojou účasťou na pochode Hrdí na rodinu chceme zo srdca poďakovať našim mamám a otcom, starým mamám a starým otcom, za ich obetavú lásku a vyjadriť im úctu, že nám svojím životom a príkladom odovzdali veľké dobro ukryté v hodnote prirodzenej rodiny.

20. júla 2019 o 14:30 v Bratislave na Rudnayovom námestí ste všetci srdečne vítaní.

Marek Nikolov

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.