Napíšte list sv. Otcovi Františkovi

Napíšte list sv. Otcovi Františkovi

Napíšte list sv. Otcovi Františkovi

Ako sme Vás informovali, sv. Otec František v minulom roku dostal náš otvorený list aj s veľkým počtom signatárov.  Pošlime mu ešte každý za seba list s prosbou o vyriešenie prípadu otca arcibiskupa Róberta Bezáka. Veríme, že si vyčlení viac z jeho vzácneho času, aby osobne preskúmal toto odvolanie. Pomôžte tak Vašim listom k rehabilitácii Róberta Bezáka. Vo svojom mene môžete poslať list, ktorý sme pripravili v slovenskom a talianskom jazyku:

Vaša svätosť František,

mám veľkú radosť,  že ste pred rokom boli zvolený za hlavu Katolíckej cirkvi ako Petrov nástupca na Zemi. Neustále ma presviedčate o Vašej úprimnej láske k obyčajným ľudom. Dojíma ma a inšpiruje Váš úprimný záujem predovšetkým o ľudí, ktorí sú v spoločnosti na okraji záujmu.

Mnoho ľudí na Slovensku vrátane mňa by bolo šťastných, keby ste osobne  navštívili a požehnali naše krásne Slovensko a povzbudili nás vo viere v časoch, kedy sa z nás vytráca dôvera a prajnosť.  Máme Vás tu radi.

Chcem Vás zároveň poprosiť o Vašu múdrosť pri riešení  kauzy emeritného otca arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorá reálne rozdeľuje cirkev na Slovensku a navonok spôsobuje pohoršenie u neveriacich. Spôsob, ktorým bol Mons. Róbert Bezák odvolaný, vyvoláva veľké pochybnosti a nevrhá dobré svetlo na Katolícku cirkev. Prosím Vás o osobné vypočutie otca  arcibiskupa Róberta Bezáka, ako aj Vaše modlitby za neho. Budem vďačný, ak osobne posúdite dôvody a okolnosti odvolania Mons. Róberta Bezáka.

S láskou a modlitbou za Vás,

ADRESA na odoslanie listu: 
Sua Santità, Francesco
Casa S. Marta – 00120 Città del Vaticano /
Vatican City

——————————————————————-

List v talianskom jazyku:

Sua Santità, Papa Francesco,

è per me motivo di intensa gioia la Sua elezione a pontefice un anno fa, guida della Chiesa cattolica e successore di Pietro sulla terra. Lei mi convince sempre di più del Suo amore sincero per la gente comune. Mi emoziona e mi ispira il Suo sincero interesse soprattutto per le persone emarginate e di cui la società sembra non curarsi.

Molte persone in Slovacchia, me compreso, sarebbero felici se Lei un giorno venisse in visita e benedicesse la nostra bella Slovacchia, incoraggiandoci nella fede, in tempi in cui si stanno perdendo fiducia e benevolenza. Qui Le vogliamo bene.

Al tempo stesso desidererei pregarLa di decidere saggiamente in merito alla causa dell’arcivescovo emerito, padre Róbert Bezák, che purtroppo è causa di divisioni nella Chiesa in Slovacchia e all’esterno motivo di scandalo agli occhi dei non credenti. La modalità in cui Mons. Róbert Bezák è stato revocato dalla carica fa sorgere forti dubbi e di sicuro non getta buona luce sulla Chiesa cattolica. La prego di concedere un’udienza personale all’arcivescovo emerito, padre Róbert Bezák, e di pregare per lui. Le sarei grato se Lei si interessasse personalmente dei motivi e delle circostanze della revoca di Mons. Róbert Bezák.

Nell’amore e nella preghiera per Lei,

Predloha listu vo Worde (.rtf) – stiahnuť

Ak sa rozhodnete poslať list sv. Otcovi Františkovi, dajte nám prosíme o tom mailom vedieť na info@pastorbonus.sk
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.