‘tlačové správy’ Kategorie

Lettera aperta al Santo Padre Francesco

Lettera aperta al Santo Padre Francesco

Sua Santità, Francesco noi, fedeli slovacchi, esprimiamo tutta la nostra più profonda gioia per la Sua elezione a sommo pontefice della Chiesa Cattolica e successore di San Pietro sulla terra. Siamo del tutto certi che con l’aiuto di Dio Lei riuscirà a guidare la Chiesa con equilibrio e giustizia. Dopo l’inattesa abdicazione dell’oggi emerito Santo [...]

Lesen Sie weiter —›

 

Lettera aperta al Santo Padre Benedetto XVI con le firme

Sua Santità Benedetto XVI, noi, fedeli slovacchi, che La stimiamo profondamente come sommo pontefice della Chiesa Cattolica e successore di San Pietro sulla terra, con la presente lettera aperta ci rivolgiamo a Lei personalmente permettendoci di porre alla Sua attenzione la nostra umile richiesta in merito alla Sua decisione in materia della destituzione dalla carica [...]

Lesen Sie weiter —›
Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí bude prerokovávať zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový  „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“.  Na predsedu vlády, ministrov a poslancov sa v extrémne krátkom čase obrátilo osobnou výzvou 3643 ľudí, ktorí protestovali proti vytvoreniu [...]

Lesen Sie weiter —›