‘Tlačové správy’ kategórie

Úspešný 2.ročník živej reťaze “Hrdí na rodinu”

Úspešný 2.ročník živej reťaze “Hrdí na rodinu”

Vyše 1000 mladých ľudí, rodín s deťmi a ďalších podporovateľov rodiny, vytvorilo v Bratislave v sobotu 21.09.2013 od 15:00 do 16:00 nový slovenský rekord, v dĺžke 585 metrov živej reťaze, pospájanej rukami prítomných detí, rodičov a prítomných ľudí. Mnohí z účastníkov boli oblečení v červených tričkách s nápismi: RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ. MAMA [...]

Pokračovať v čítaní —›
Žiadosť na predsedu vlády, aby nebol schválený zákon obmedzujúci slobodu prejavu

Žiadosť na predsedu vlády, aby nebol schválený zákon obmedzujúci slobodu prejavu

Vážený pán predseda vlády, obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste zabránili plánovanému obmedzeniu slobody prejavu na Slovensku a trestno-právnej perzekúcii ľudí, ktorí považujú manželstvo muža a ženy za najlepší a celospoločensky najhodnotnejší príklad prirodzenej rodiny, ktorá by mala mať v spoločnosti výnimočné postavenie a práva. Sme presvedčení, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v [...]

Pokračovať v čítaní —›
Otvorený list sv.Otcovi Františkovi

Otvorený list sv.Otcovi Františkovi

Vaša svätosť František, my, dolupodpísaní veriaci zo Slovenska, máme úprimnú radosť z Vášho zvolenia za hlavu Katolíckej cirkvi a Petrovho nástupcu na Zemi. Veríme, že s Božou pomocou budete spravovať Cirkev rozvážne a spravodlivo. Po nečakanom odchode dnes už emeritného svätého Otca Benedikta XVI. sa obraciame na Vás s naliehavou prosbou vo veci odvolaného trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. V poslednom období sme [...]

Pokračovať v čítaní —›
Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI.

Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI.

Vaša svätosť, Benedikt XVI, my, slovenskí veriaci,  ktorí si Vás hlboko ctíme ako najvyššiu hlavu Katolíckej cirkvi a Petrovho nástupcu na zemi, sa týmto otvoreným listom obraciame na Vás s naliehavou žiadosťou ohľadom  Vášho rozhodnutia vo veci odvolania trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na Slovensku sme v týchto dňoch svedkami historických momentov, kedy sa rozhoduje o charaktere a povahe [...]

Pokračovať v čítaní —›
Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí bude prerokovávať zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový  „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“. Na predsedu vlády, ministrov a poslancov sa v extrémne krátkom čase obrátilo osobnou výzvou 3643 ľudí, ktorí protestovali proti vytvoreniu [...]

Pokračovať v čítaní —›
Výzva: Rodina pre deti

Výzva: Rodina pre deti

Pošlite jedným klikom priamo mail predsedovi vlády a poslancom Národnej rady SR nasledovného znenia: Vážený pán predseda vlády, Vážení ministri, Vážení poslanci národnej rady, dovoľte, aby sme Vás požiadali o Vašu osobnú intervenciu. Na rokovaní vlády sa bude prerokovávať zmena Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom [...]

Pokračovať v čítaní —›