‘Tlačové správy’ kategórie

Výzva: Rodina pre deti

Výzva: Rodina pre deti

Pošlite jedným klikom priamo mail predsedovi vlády a poslancom Národnej rady SR nasledovného znenia: Vážený pán predseda vlády, Vážení ministri, Vážení poslanci národnej rady, dovoľte, aby sme Vás požiadali o Vašu osobnú intervenciu. Na rokovaní vlády sa bude prerokovávať zmena Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom [...]

Pokračovať v čítaní —›
Niečo tu nepasuje II

Niečo tu nepasuje II

Otvorená výzva na podporu manželstva muža a ženy a jeho výnimočného postavenia v spoločnosti My, dolu podpísané organizácie sme sa spojili do občianskej iniciatívy s názvom „Niečo tu nepasuje.“ Prosperujúca spoločnosť nemôže existovať a rozvíjať sa bez zodpovedných ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny a odovzdávať život svojim deťom. Rodina založená na manželstve od nepamäti [...]

Pokračovať v čítaní —›
Niečo tu nepasuje

Niečo tu nepasuje

Šesť občianskych združení, ktoré ohlásili na 11. septembra 2012 zhromaždenie občanov za zachovanie výlučného postavenia manželstva muža a ženy, sa dohodlo na spustení kampane „Niečo tu nepasuje“. Cieľom kampane je poukázať na fakt, že vďaka komplementárnemu dopĺňaniu muža a ženy je manželstvo nasmerované na plodenie a riadnu výchovu detí. Vďaka tejto výnimočnosti je prirodzené, že [...]

Pokračovať v čítaní —›
Otvorený list na nuncia Maria Giordana a predsedu KBS, arcibiskup​a Stanislava Zvolenskéh​o

Otvorený list na nuncia Maria Giordana a predsedu KBS, arcibiskup​a Stanislava Zvolenskéh​o

Vážený otec nuncius Mario Giordana, Vážený otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, sme veľmi zarmútení a znepokojení udalosťami posledných dní. Ako spoločenstvá a organizácie angažovaných laikov sme boli veľa ráz povzbudzovaní osobným príkladom a službou arcibiskupa Róberta Bezáka. Sme presvedčení, že jeho služba bola obohatením pre celú Cirkev. Arcibiskup Róbert Bezák bol symbolom Cirkvi, ktorá otvára brány [...]

Pokračovať v čítaní —›
Výzva poslancom Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so zmluvou o Európskom mechanizme pre stabilitu (trvalý euroval)

Výzva poslancom Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so zmluvou o Európskom mechanizme pre stabilitu (trvalý euroval)

Poslanci Národnej rady SR majú ako jeden z bodov programu schôdze, ktorá začína dňa 19. júna 2012, i návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS, trvalý euroval), a to napriek neúčinnosti dočasného eurovalu (EFSF), aktuálnym finančným otrasom v eurozóne, rastúcim nárokom na financovanie z eurovalu [...]

Pokračovať v čítaní —›
Hrdí na rodinu – živá reťaz – TS II

Hrdí na rodinu – živá reťaz – TS II

Okolo 120 mladých ľudí a rodín s deťmi v červených tričkách s nápisom: RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ; MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI, HRDÍ NA RODINU vytvorili v Bratislave v sobotu 09.06.2012 od cca 13:30 do 14:30 stometrovú dlhú živú reťaz, ktorú spájala jedna jediná [...]

Pokračovať v čítaní —›