Európsky súdny dvor rozhodol o závažnej bioetickej problematike

 

Európsky súdny dvor rozhodol o závažnej bioetickej problematike

Luxemburg, 19. októbra (RV CZ) – Európsky súdny dvor rozhodol, že nie je možné patentovať ľudské embryá ani bunky, ktoré z nich pochádzajú. Znamená to, že v budúcnosti nebude možné patentovať také biotechnologické postupy, ktoré využívajú ľudské vajíčka od okamihu ich oplodnenia. Súd tiež rozšíril pojem ľudského embrya aj na neoplodnené vaječné bunky, lebo „okamihom oplodnenia nastáva proces rozvoja ľudskej bytosti“, a na jeho dôstojnosť je nutné brať etický ohľad.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora je vyústením niekoľko rokov trvajúceho sporu profesora Olivera Brüstleho, ktorý patentoval metódu výroby nervových buniek z kultivovaných ľudských embryonálnych buniek, a jeho oponenta, organizácie Greenpeace, ktorá napadla získavanie nervových buniek zo zárodkov. Brüstle, riaditeľ Inštitútu rekonštruktívnej neurobiológie na Bonnskej univerzite, rozhodnutie súdu kritizoval, pretože podľa neho ohrozí rozvoj vedeckých výskumov, využívajúcich kmeňové bunky.

Poradca Greenpeace Christoph Then oproti nemu výrok súdu privítal. Európsky súdny dvor podľa jeho názoru jasne potvrdil, že človek musí byť vo všetkých fázach svojho rozvoja chránený pred komerčným využívaním. Vedu súdne rozhodnutie ohrozí len málo, pretože už dnes existujú alternatívy, ako vyrábať kmeňové bunky bez ničenia embryí. Súd rozhodol v prospech pacientov a európskych hodnôt – veda musí hľadať eticky prijateľné cesty, domnieva sa tiež nemecký znalec bioetiky Peter Liese.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.