Rada Európy vyjadrila odmietavý postoj k eutanázii

 

Rada Európy vyjadrila odmietavý postoj k eutanázii

Belgicko, 28. januára (RV) – Rada Európy vyjadrila počas štvrtkového zasadnutia odmietavý postoj k eutanázii a postavila sa na stranu obrany života a ľudskej dôstojnosti. Vyjadrenie rady v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas komentoval stály pozorovateľ Svätej stolice pri Rade Európy Mons. Aldo Giordano: „Čo je v tomto vyjadrení veľmi pozitívne je tvrdenie, ktoré je tu možné uviesť: eutanázia ako dobrovoľné usmrtenie bezvládnej ľudskej osoby – skrze samotný skutok alebo zanedbanie – pre jej údajné dobro, musí byť vždy zakázaná.“

Ako uviedol Mons. Giordano, v kontexte európskej právnej kultúry je takéto jasné tvrdenie, že eutanázia musí byť zakázaná, veľmi dôležité. V rozhovore tak poďakoval členom parlamentu z rôznych politických skupín, ktorí sa usilovali navrhnúť určité zlepšenia, pretože toto vyjadrenie je „dôležitým podkladom pre ochranu života a ochranu dôstojnosti života“. Podľa neho by toto vyhlásenie malo byť odkazom rovnako pre súdy, ako aj pre Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Hoci sa Európa mnohokrát prezentuje ako kontinent, ktorý sa vzďaľuje od kresťanstva, podľa stáleho pozorovateľa Svätej stolice je kresťanstvo v Európe aj naďalej prítomné. „Ďalším znamením, že existuje, je to, že sa ujíma slova v Európe, že chce s vážnosťou zachrániť zmysel tajomstva života a tiež tajomstva smrti, a teda skutočnosť, že nemôžeme byť vlastníkmi života a vlastníkmi smrti, pretože v skutočnosti sú tak veľké a tajomné, že nemôžu byť zverené nášmu slobodnému rozhodnutiu. Je falošné odvolávať sa na slobodu idúc proti životu, pohŕdajúc životom alebo ho dokonca ničiť. Toto nie je sloboda: sloboda je vždy slobodou rešpektovať dobro.“

TK KBS, RV mf; ml

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.