Sen Róberta Bezáka

Sen Róberta Bezáka

Sen Róberta Bezáka

Sú sny, ktoré nemajú žiaden hlbší význam. Sú jednoducho len snami. Existujú však sny cez ktoré sa Pán prihovára človeku a je v nich skrytý Jeho odkaz a zámer.

V januári 2013 som Eugenovi Kordovi na kameru uvádzal dôvody, prečo sme sa rozhodli doručiť sv. Otcovi Benediktovi (neskôr Františkovi) otvorený list so žiadosťou o prehodnotenie odvolania arcibiskupa Bezáka.

Po skončení nahrávania som pánovi Kordovi povedal, že sa mu v rozhovore s Róbertom Bezákom podarilo zachytiť mimoriadne zaujímavú vec. Pýtal sa Róberta Bezáka o čom sníva. Myslím si, že Róbert Bezák nepochopil otázku, keďže redaktor chcel vedieť po čom túži, ale vyložil si to tak, že sa ho pýta na to, čo sa mu sníva, keď spí.

Eugenovi Kordovi sa neplánovane podarilo zachytiť výpoveď snov Róberta Bezáka, cez ktoré som presvedčený, že sa mu prihováral priamo Pán. Je to podľa mňa ten istý charakter sna, ako mal Jozef, keď mu Pán prostredníctvom anjela povedal, že má zobrať dieťa (Ježiša) a matku (Máriu) a ísť s nimi do Egypta.

Bezákovi sa opakovane snívalo, ako lieta nad dolinami a vrchmi a ako ho ľudia obdivujú. Priestor, kde lieta sa začína zužovať a nachádza sa v priestore haly, ktorá sa tiež zužuje. Ľudia ho už neobdivujú a chcú ho niektorí stiahnuť na zem. Skáču po jeho nohách, ale jemu sa ešte kývaním rúk podarí dostať sa do výšky. Ľudia sa k nemu neustále približujú. Vo výške haly je malé okno, ku ktorému vie, že má letieť, aby sa zachránil. Ľudia sa stále za ním naťahujú a z ich tvárí vidno, že mu nechcú dobre a že ho chcú stiahnuť na zem a on sa musí brániť. On kope, bije sa, bráni sa a snaží sa dostať do uzučkého okna cez ktoré sa nedá ani poriadne pretlačiť a ktorého prekonanie by pre neho znamenalo slobodu. V tom momente sa zobudí.

Domnievam sa, že výklad sna je nasledovný a odlišný od toho, ako ho chápe on sám. Lietanie predstavuje duchovnú výšku a autoritu, ktorú mu daroval Pán a v ktorej pôsobil ako arcibiskup. Zužovanie priestoru na halu sa naplnilo Jeho odvolaním a obmedzením jeho priestoru života a služby. Tí čo sa ho snažia stiahnuť na zem sú jeho neprajníci a on sa zúfalo bráni a snaží dostať na slobodu.

Dôležitý je aj prvý ním spomínaný sen v ktorom hovorí o tom, že v sne sa mu nepodarí úspešne urobiť dôležitú skúšku, ale zobudením zistí pozitívnu realitu, že skúšku zvládol. Od svojho odvolania už niekoľko rokov zažíva Róbert Bezák skúšku v oblasti ľudskej a duchovnej. Táto skúška sa skončí dobre, tým, že sa prebudí. Osobne verím, že sa prebudí raz do nového života posilnený ako po ľudskej, tak aj po duchovnej stránke v čase, keď “prelezie cez okno” a bude rehabilitovaný.

Tieto sny sa mu dlhodobo snívajú a to je znakom, že pôjde a ide o realitu.

Pred pár dňami sa Róbert Bezák osobne stretol so sv. Otcom Františkom, čo je významným medzníkom v životnom príbehu emeritného arcibiskupa.

Môže to ešte nejaký čas trvať, ale osobne verím, že raz bude Róbert Bezák rehabilitovaný.

Eugenovi Kordovi som po našej reportáži povedal, že zachytil sny nadprirodzeného pôvodu, ktoré verím, že sa raz naplnia a táto videoreportáž bude veľmi vyhľadávaná.

Marek Nikolov

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.