Výzva na zastavenie prenasledovania kresťanov vo svete

Výzva na zastavenie prenasledovania kresťanov vo svete

Výzva na zastavenie prenasledovania kresťanov vo svete

Vážená pani europoslankyňa,
vážený pán europoslanec,
vážená rada ministrov.

Obraciame sa na Vás s naliehavou výzvou. Podľa „Správy o náboženskej slobode vo svete“, ktorú v roku 2010 zverejnila katolícka organizácia „Aid to the Church“ sú vo vyše 50 štátoch sveta milióny kresťanov prenasledovaní a je im upierané základné ľudské právo slobodne vyznávať svoje náboženské presvedčenie. V posledných mesiacoch sme svedkami stupňujúceho sa násilia páchaného na kresťanoch najmä v moslimských krajinách a na blízkom východe. Atentáty počas kresťanských bohoslužieb (Irak a Egypt) končia desiatkami nevinných obetí. V Pakistane odsúdil súd na smrť kresťanku, matku piatich detí, Asiu Bibi za údajné rúhačstvo. V Iraku, Afganistane, Číne, Turecku, Nigérii, Sudáne, na Filipínach a v ďalších krajinách platia mnohí ľudia cenou vlastnej krvi, väzením a inými formami perzekúcie za slobodu žiť svoju vieru a podľa vlastného svedomia. Kresťania sú náboženskou skupinou, ktorá je dnes najviac prenasledovaná pre vlastnú vieru.
Európa by mala zohrávať kľúčovú rolu pri obrane náboženskej slobody vo svete. Ak bude hlas Európy v otázke náboženskej slobody mlčať, tak Európa svojím nekonaním podporuje vo svete existenciu a vznik ďalších diktatúr, tyranií a neslobodných krajín. Európska kultúra pozitívne ovplyvňovala svojimi hodnotami po stáročia iné krajiny. Ani dnes, ak si sama chce uchovať slobodu, nemôže konať inak.

Vzhľadom na vzrastajúci počet obetí a stupňujúce sa násilie voči kresťanom vo svete si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sa všetkými dostupnými (diplomatickými) spôsobmi usilovali o aktívny zápas za náboženskú slobodu  v krajinách, kde sú prenasledovaní kresťania a ľudia pre svoje náboženské presvedčenie. Ak nebudú účinné diplomatické kroky a rezolúcie, európske krajiny by nemali váhať pristúpiť aj k ekonomickému embargu.

V Bratislave sa pri tejto príležitosti bude konať  07.01.2011 o 17:00 na mieste sviečkovej manifestácie, ktoré prispelo k pádu komunistického režimu na Slovensku a vo východnej Európe, zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov vo svete.
Žiadame slovenské ale aj všetky európske a zahraničné média, aby o tejto aktivite informovali verejnosť a tým vyjadrili solidaritu s prenasledovanými kresťanmi vo svete.

S úctou,
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.