Dohovor o adopcii dieťaťa prijatý Radou Európy

 

Dohovor o adopcii dieťaťa prijatý Radou Európy

Dňa 7. mája 2008 Slovenská republika podporila v Rade Európy návrh textu Dohovoru o adopcii dieťaťa, ktorý na medzinárodnej úrovni umožňuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe.

Podľa navrhovaného Dohovoru tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy je len jedným z mnohých alternatívnych modelov, ktoré sú podľa Rady Európy ideálne pre prijatie a výchovu adoptovaných detí. Dohovor na medzinárodnej úrovni rozširuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe.

Dohovor síce nepodmieňuje krajiny k legalizácii adopcií homosexuálmi, no oproti pôvodnému zneniu Dohovoru z roku 1967 predpokladá a umožňuje adopcie homosexuálnymi pármi či inými nedefinovanými sexuálnymi pármi. Vo svojej podstate degraduje tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako primárny vzor prostredia najvhodnejšieho pre výchovu detí v Európe.

Dohovor by mal byť pre Slovenskú republiku otvorený k podpisu od polovice novembra 2008.

Viac informácií nájdete tu.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.