Rozsudok Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu z 01.04.2008

 

Rozsudok Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu z 01.04.2008

Rozsudok určuje krajinám umožňujúcim registrované partnerstvo, že musia po smrti partnera vyplácať pozostalému homosexuálnemu partrnerovi  vdovskú rentu od zamestnávateľa. Na základe tohoto rozsudku  hrozí, že súdny dvor tak rozhodne v budúcnosti aj v prípade klasického dôchodku, čo vytvára psychologický nátlak na jednotlivé členské štáty, aby prispôsobili svoje sociálne zákony filozofii, ktorú súdny dvor uplatnil v tomto rozsudku.

Info v slovenských médiách

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.