Záborská: Kresťania v EÚ musia brániť svoje ľudské práva pred súdom

 

Záborská: Kresťania v EÚ musia brániť svoje ľudské práva pred súdom

TK KBS, az; ml Brusel/Slovensko, 13. apríla (TK KBS) -

Slovensko si pripomína Deň nespravodlivo stíhaných, zatiaľ čo britská vláda obhajuje obmedzovanie náboženskej slobody kresťanov pred súdom v Štrasburgu. Podľa oficiálnej pozície vlády Spojeného kráľovstva nie je totiž nosenie viditeľného kríža prejavom náboženstva alebo viery. Obmedzovanie nosenia takéhoto kríža tak nie je zasahovaním do práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, alebo práva na prejav náboženstva alebo viery. Tieto práva garantuje Európsky dohovor o ľudských právach. V tlačovej správe o tom informovala kancelária europoslankyne Anny Záborskej.

Stanovisko britskej vlády považuje europoslankyňa Záborská za nepochopiteľné. „Podľa nich nie je nosenie krížika na krku náboženskou povinnosťou kresťanov a preto sa naň článok 9 nevzťahuje. Pritom ani účasť na omši v iný deň, než v nedeľu nie je pre katolíkov povinná – znamená to, že ak zamestnávateľ prepustí pracovníka za to, že po práci ide do kostola, britská vláda dá za pravdu zamestnávateľovi?“ uviedla Záborská.

Sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva tak v najbližšej budúcnosti rozhodnú o prípustnosti už štyroch sťažnosti od kresťanov z Veľkej Británie. Záborská, ktorá si dobre pamätá prenasledovanie kresťanov za ich vieru na Slovensku, verí, že súd sťažnosti prijme na ďalšie konanie. „Ide o vážny precedens. Ak ESLP nedá za pravdu sťažovateľom, súdy v Británii a ďalších členských štátoch budú môcť rozhodovať aj o význame Desatora Božích prikázaní,“ zdôraznila Záborská.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.