EURÓPA ZA ŽIVOT

1. deň: Boj proti rakovine. Eutanázia alebo paliatívna starostlivosť?

Týždeň boja o ľudskú dôstojnosť v Bruseli sa začal témou „Európa proti rakovine a paliatívna starostlivosť“. Pozornosť auditória sa upriamila na človeka v krajných životných situáciach. Cieľom prvého stretnutia bolo prispieť k formácii verejnej mienky tak, aby v žiadnom prípade neschvaľovala eutanáziu a nezľahčovala nebezpečenstvo jej legalizácie. Na pôde EP vystúpil uznávaný lekár dr. Bernard Thill, luxemburgský onkológ. Pred desiatimi rokmi nezakuksoval podporu kolegov, no dnes je nimi uznávaný a jeho prvá paliatívna jednotka v City Hospital of Esch-sur Alzette sa teší záujmu verejnosti. «Keď už nemôžeme ovplyvniť priebeh nevyliečiteľnej choroby, máme sa zamerať na osobu chorého. Pacient zostáva živou bytosťou, má príznaky, ktoré sú príčinou jeho bolestí – tie treba liečiť. Cieľom starostlivosti je zmiernenie utrpenia, zlepšenie kvality života. Lieky tíšiace bolesť ako opiáty sú dostupné – treba ich používať». Pacient potrebuje predovšetkým čas a všetku starostlivosť, vrátane duchovnej (prostredníctvom nemocničných kaplánov), povedal dr. Thill. MUDr. Jan Apelqvist, predseda spoločnosti EWMA (European Wound Management Association) pre liečbu rán, vyzdvihol potrebu spolupráce špecialistov. Ak sa prekonajú bariéry medzi odborníkmi, postupuje sa multidimenzionálne, liečba je kvalitnejšia a menej nákladná. Taliansky europoslanec V. Prodi vyslovil vďačnosť špecialistom s týmito prístupmi. Podporu myšlienkam vyslovili i talianske europoslankyne P.Toia a Silvie Costa z Progresívnej sociálno-demokratickej aliancie a slovinský poslanec A. Peterle.

2. deň: Sexuálne a reprodukčné „práva“.

Poradca COMECE pre výskum a bioetiku J.R-Ascensao z Portugalska zdôraznil, že právo na potrat neexistuje v žiadnej medzinárodnej deklarácii. Opierajúc sa o viaceré články Lisabonskej zmluvy zdôvodnil, že Európska Únia nemá kompetencie nariaďovať krajinám, ako majú postupovať v tomto smere – je kompetentná len predkladať odporúčania. Termín „reprodukčné zdravie“ bol definovaný OSN na Káhirskej konferencii o Populácii a rozvoji v roku 1994. Všetky členské štáty Európskej únie schválili jej tzv. Akčný program, no únia nikdy neprijala inú ako káhirskú definíciu „reprodukčného zdravia“, ktorá potrat neschvaľuje. Pro – life orientovaní poslanci Anna Záborská, Miroslav Mikolášik ( priamy účastník Pekingskej aj Káhirskej konferencie), J. Olbrycht, K. Szymanski z EPP a ďalší) pripravili ďalšie stretnutia na túto tému. S referátom o postupoch Európy vystúpila Sofia Kubyová, predsedníčka asociácie European Dignity Wach. Pôsobivo vykreslila, že milióny Eur z peňazí daňových poplatníkov idú organizáciam, ktoré šíria potrat v rozvojových zemiach, pričom je „rozvojová pomoc“ zámienkou. Poukázala, že tzv. „regulácia menštruácie“ je slovná manipulácia, pričom ide o veľmi včasný potrat, ktorý môže navodiť sterilizáciu ženy. V skutočnosti je to „metóda nastolenia ne-pôrodnosti“. Z lekárskeho hľadiska je minimálna možnosť evidovať, že potrat prebehol. Thereza Okafor z Ligy za život z Nigérie položila otázku, prečo Svetová zdravotnícka organizácia mlčí o negatívnych následkoch antikoncepcie. Postup Európy nazvala neokolonializmom a kultúrnym, ekonomickým aj sociálnym imperializmom. Dr. I. Lewanika, Zambijská ambasádorka v Belgicku vyjadrila želanie, aby rozvojová pomoc išla skutočne na pomoc matkám a deťom. “Umelo vyvolaný potrat nepatrí ani medzi reprodukčné práva ženy. Naopak, právo každého človeka na život a ochrana života dieťaťa pred aj po narodení patria k základným ľudským právam,” uviedla slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

3. deň: Bioetické výzvy vo výskumných projektoch. Výskumy na embryách?

Tretí deň bol venovaný otázkam využívania dospelých kmeňových buniek a zneužívaniu ľudských zárodkov na laboratórne výskumy. Deň pripravil a viedol slovenský poslanec Miroslav Mikolášik z pozície predsedu parlamentnej skupiny pre bioetiku v spolupráci s členom EP Petrom Liesem. Nastolil dôležitý problém financovania výskumu kmeňových buniek z európskeho rozpočtu. “Vďaka najnovšiemu vedeckému pokroku bolo identifikovaných už viac než 70 chorôb pacientov, ktorých zdravotný stav sa výrazne zlepšil vďaka využitiu dospelých kmeňových buniek a kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.“ Zdôraznil, že namiesto zneužívania embryí, a teda šírenia kultúry smrti treba podporovať možnosti na záchranu ľudských životov vďaka výskumom na dospelých kmeňových bunkách. Tie sú takouto možnosťou na rozdiel od embryonálnych kmeňových buniek. V rokoch 2014 až 2020 má byť vyčlenených 80 miliárd Eur pre účely výskumu a inovácií s cieľom zvýšiť globálnu konkurencie schopnosť Európskej únie. „Lekárskymi vedami bolo už stokrát preukázané, že ľudský život začína počatím “a aj tak o tom pochybujeme”, zdôraznil M. Mikolášik. Odbornú konferenciu na túto tému v Bratislave usporiada europoslanec už v máji. V programe vystúpil aj prof. C. McGucking, predseda prestížneho Inštitútu pre výskum bunkových terapií v Lyone a odborník v regeneratívnej medicíne. Z právnického pohľadu sa vyjadril k téme dr. G. Puppinck, riaditeľ Európskeho centra zákonov a spravodlivosti v Štrasburgu, návrhy k vyhláseniam podali poslanci EP M.P. Neves, B. Belder a J. Olbrycht.

Európsky míting za život „Nevzdávame sa“. Embryo – JEDEN Z NÁS!

Posledný deň II. týždňa za život v Bruseli prebiehal pod vedením J. M. Oreju a C. Cassiniho za spolupráce ďalších členov poslancov EP. Vo veľkej zasadacej sále sa konal sa míting pro-life organizácií celej Európy. Prehovorilo spolu 50 účastníkov z 21 štátov EÚ, ktorí predstavili iniciatívy a výsledky hnutí za život. Referovali o činnosti, legislatíve i celkovej situácii v danej krajine. Slovensko zastupovali šiesti členovia z Fóra života a Donum Vitae. Prítomní uvažovali o spoločnom európskom symbole „za život“ a v závere podpisovali Občiansku iniciatívu „ Jeden z nás“. Jej cieľom je uznanie dôstojnosti a ľudských práv človeka od počatia. Ak je v hre ľudský život a jeho dôstojnosť, je nutné ukončiť financovanie z daní Európanov tých aktivít, ktoré vedú k deštrukcii ľudských embryí, či vo výskume, alebo v rámci rozvojovej pomoci a zdravotníckych služieb.

Motto iniciatívy JEDEN Z NÁS – citát J.Pavla II: „ Európa je dnes vo vašich rukách. Buďte hodní tejto úlohy. Pracujte na tom, aby sa Európe prinavrátila jej skutočná dôstojnosť tak, že sa dá miesto osobe, každej osobe, ktorá má svoju neporovnateľnú dôstojnosť“ (Ján Pavol II., 18. december 1987, Študijné stretnutie na tému „Právo na život v Európe“).

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.