Pomôž ľuďom začať ziť Nový život

Pomôž ľuďom začať ziť Nový život

Pomôž ľuďom začať ziť Nový život

pomôž ľuďom bez nádeje v budúcnosť, ľuďom bez strechy nad hlavou, ľuďom bez práce a zmyslu života začať nový život.

Aj na základe dobrej skúsenosti so systémom praktickej pomoci tehotným ženám a ich deťom ( www.zachranmezivoty.sk ), ktorého sme boli v roku 2007 iniciátormi a vďaka ktorému boli zachránené životy desiatok detí a ich rodín, sme sa rozhodli dať sa na cestu budovania nového systému praktickej pomoci k svojpomoci pre ľudí na okraji záujmu našej spoločnosti.

Projekt s názvom Nový život má za cieľ ľuďom bez domova a zmyslu života ponúknuť možnosť nového života tým, že týmto ľuďom poskytneme možnosť zarobiť si na svoj život vlastnou prácou, získať opätovne pracovné návyky, získať opätovne sebaúctu a sebahodnotu, nadobudnúť opätovne chuť žiť a pomáhať opätovne žiť ďaľším ľuďom s podobným osudom.

Bezdomovcom a „strateným ľuďom“ bez zmyslu života, chceme ponúknuť prácu v secondhandovom obchode, ktorý by mal zabezpečiť príjem na ich živobytie a ďalší život projektu.

Chceme, aby projekt žil múdrym príslovím “Daj človeku rybu a nakŕmiš ho na jeden deň. Nauč človeka chytať ryby a nakŕmiš ho na celý život.”

Ako bude projekt Nový život fungovať?

Spoliehame sa na pomoc mnohých dobrých ľudí na Slovensku, ktorí budú ochotní pomôcť a pomáhať.

Dobrodincovia budú môcť podporiť „stratených synov“, tým, že nám darujú vhodné oblečenie pre deti a dospelých, topánky, hračky, tašky, obrusy, záclony a pod., ktoré budú určené na predaj. Ďalší dôležití dobrodincovia budú tí, ktorí si tovar v secondhande zakúpia. Prostriedky z predaja ponuky projektu Nový život budú použité na mzdy pre „stratených synov“ a vedúceho secondhandu, ako aj na chod celého projektu.

Projekt pomoci bude adresný a dobrodincovia budú poznať príbeh a vývoj života ľudí, ktorým pomáhajú. Príbehy týchto ľudí aj s ich fotografiami budeme zverejňovať na stránke projektu.

Ak sa nám úspešne podarí oživiť projekt Nový život v Bratislave, tak potom by sme rozširovali projekt o ďalšie profesie a takisto o ďalšie mestá na Slovensku. Ponuka pomoci bude určená iba tým ľuďom, ktorí budú skutočne chcieť zmeniť svoj doterajší život.

Ľuďom, ktorí sú dnes bez nádeje na zmenu života chceme okrem práce ponúknuť prijatie, lásku a zmysel života v Ježišovi Kristovi.

Pre rozbeh projektu Nový život potrebujeme a hľadáme:

1. Osobu na dôchodku v Bratislave, ktorá má veľké a milujúce otcovské/materské srdce k ľuďom z okraja spoločnosti.

Manuálne a komunikatívne zručnú osobu, ktorá vníma povolanie trpezlivo a v autorite viesť ľudí bez nádeje k prevzatiu zodpovednosti za ich život.

Osobu, ktorá celým srdcom miluje Ježiša Krista a má veľkú lásku k ľuďom, osobitne k „strateným prípadom“.

Keď sa projekt Nový život rozbehne a zabehne, bude vedúcemu secondhandu prislúchať dohodnutá odmena/mzda.

2. Vhodné priestory pre prevádzku secondhandu v Bratislave.
Ak poznáte vhodnú osobu v dôchodkovom veku a viete o vhodných priestoroch v Bratislave, prosíme ozvite sa nám a pomôžte ľuďom bez nádeje v budúcnosť, ktorí nemajú strechu nad hlavou začať nový život.

Bez pomoci ochotných a dobrých ľudí projekt neoživíme.

Ako môžeš pomôcť Ty?

Akonáhle nájdeme vedúceho secondhandu a vhodné priestory, budeme potrebovať darcov vhodného oblečenia pre deti a dospelých, topánky, hračky, tašky, obrusy, záclony a pod, ako aj ľudí, ktorí budú tovar kupovať.

Ak Ťa náš projekt oslovil a myslíš si, že poznáš ďaľších ľudí, ktorí by radi pomáhali, daj im o našom projekte vedieť, či už cez FB, preposlaním tejto stránky, alebo osobnou komunikáciou medzi priateľmi a známymi. ĎAKUJEME.

Radi budeme úzko spolupracovať so všetkými existujúcimi etablovanými organizáciami slúžiacimi bezdomovcom a iným „zabudnutým ľuďom“.

Občianske združenie Pastor bonus

www.pastorbonus.sk

Marek Nikolov

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.