Úspešný 3. ročník živej reťaze “Hrdí na rodinu”

Úspešný 3. ročník živej reťaze “Hrdí na rodinu”

Úspešný 3. ročník živej reťaze “Hrdí na rodinu”

Úprimnú radosť z rodiny a detí prišlo vyjadriť živou reťazou niekoľko stoviek mladých ľudí, rodín s deťmi, manželských párov a podporovateľov rodiny, v sobotu 28.06.2014 od 15:00 do 17:00 v Bratislave. Živou reťazou sme vyjadrili kontinuitu všetkých doterajších generácií rodín, našich mám a tatov, starých a prastarých rodičov, vďaka ktorým sme tu všetci. Väčšina účastníkov podujatia mala oblečené červené tričká s nápismi podporujúci rodinu:

RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ
LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ
MAMA A TATO NAVŽDY
NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI
HRDÍ NA RODINU

Cieľ podujatia sme naplnili prejavenou radosťou z toho najcennejšieho čo máme, z rodiny. Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti. Nikde inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa nevyrovnajú rodine založenej manželstvom mužom a ženy. Rodina si zaslúži svoje výnimočné postavenie. 

Deti mali veľkú radosť z červených balónikov. V Medickej záhrade sme si v príjemnej atmosfére zahrali známe detské ukazovačky. Napokon prišiel aj kúzelník.

Všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí rodinu považujú za zázrak, srdečne pozývame na ďalší ročník. Informácie z tejto a budúcich akcií nájdete na našej stránke www.hrdinarodinu.sk.

Za organizátorov,

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.
Marek Nikolov a Marcel Podolinský za o.z. Pastor Bonus,
www.hrdinarodinu.sk
www.facebook.com/HrdiNaRodinu

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.