RTVS neodvysielala bohoslužbu, v ktorej sa kázalo o rodine a referende. Kňaz nesúhlasil s úpravou homílie

RTVS neodvysielala bohoslužbu, v ktorej sa kázalo o rodine a referende. Kňaz nesúhlasil s úpravou homílie

RTVS neodvysielala bohoslužbu, v ktorej sa kázalo o rodine a referende. Kňaz nesúhlasil s úpravou homílie

RTVS sa svojim konaním vrátila pred rok 1989

TLAČOVÁ SPRÁVA

podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej, poslanca Európskeho parlamentu Branislava Škripeka a predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Richarda Vašečku

Bratislava, 23. januára 2014 – Na dnešnej tlačovej konferencii v Prešove informoval Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, o neodvysielaní svätej liturgie vo vysielaní Rádia Regina. Oficiálnou cestou žiadal súčasného riaditeľa RTVS o vysvetlenie tejto záležitosti. Do dnešného dňa zostala jeho žiadosť nevypočutá. Viaceré osobnosti verejného a politického života preto žiadajú o vysvetlenie a nápravu.

Nedeľné obrady boli nahrávané v predstihu. V kázni odznela podpora rodinných hodnôt a referenda o rodine. Preto sa ju RTVS rozhodla svojvoľne zostrihať. Informovala o tom správcu grécko-katolíckej farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Prešove – Sekčove, Mgr. Radoslava Baku. Podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová na margo celej záležitosti povedala: “Neodvysielaním grécko-katolíckej liturgie RTVS jednoznačne porušila slobodu náboženského vyznania a viery, ktorú garantuje ústava.”

Odmietnutie zostrihanej kázne
Pokračuje predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka: “Správca farnosti nesúhlasil s kompromisom, so zostrihaním svojej kázne. Statočne prejavil svoj postoj a žiadal odvysielať celú kázeň. To RTVS odmietla.” Následne grécko-katolícky arcibiskup Ján Babjak telefonicky a aj písomne žiadal vysvetlenie. Do dnes však oficiálne stanovisko z RTVS neobdržal. Preto sa rozhodol informovať verejnosť.

Pošliapané práva národnostnej menšiny
Liturgia bola nahratá v jazyku národnostnej menšiny, po rusínsky. Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek povedal: “Neodvysielaním liturgie v rusínskom jazyku bolo hrubým spôsobom porušené právo národnostnej menšiny na vysielanie vo svojom jazyku vo verejno-právnom rozhlase. Je nemysliteľné, aby v demokratickej spoločnosti boli takto pošliapané práva ústavnej menšiny.” Škripek to považuje za nebezpečný precedens ohrozenia demokracie na Slovensku a ďalej dodáva: “Takýmito praktikami sa vraciame do totality pred rokom 1989. Vtedy televízia a rozhlas nekonali v záujme verejnosti, ale v záujme vlády jednej strany. Aj v tom čase bol kresťanský obsah cenzurovaný.”

Výzva na nápravu
Na záver Erika Jurinová dodáva: “Musíme sa preto jednoznačne postaviť za grécko-katolícku farnosť. Žiadame riaditeľa RTVS o vysvetlenie celej záležitosti a okamžitú nápravu. Budeme tiež žiadať vykonať poslanecký prieskum v tejto verejno-právnej inštitúcii.”

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.