Žiadosť na predsedu vlády, aby zastavil vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

Žiadosť na predsedu vlády, aby zastavil vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

Žiadosť na predsedu vlády, aby zastavil vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

Vážený pán predseda vlády,

Obraciame sa na Vás v mene 3643 ľudí, ktorí v priebehu extrémne krátkeho času podpísali Výzvu o Vašu osobnú intervenciu na stránke http://pastorbonus.sk/vyzva/. Na rokovaní vlády sa bude prerokovávať zmena Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový  „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“.

Sme presvedčení, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v právach a povinnostiach.

Sme presvedčení, že žiadnemu človeku z titulu jeho inej sexuálnej orientácie nepatria žiadne nadpráva, preto Vás žiadame o odmietnutie zriadenia takéhoto výboru ale aj  návrhov zákona, ktoré by takéto nadpráva zakotvoval.

Výnimočné práva možno priznať, ak existuje výnimočný prínos pre spoločnosť, tak ako je to v prípade manželstva a rodiny. Bez novej generácie, ktorá sa rodí a vychováva v rodinách nie je možné pokračovanie spoločnosti. Nič nie je lepšie pre deti ako otec a mama nastálo.  Vláda Slovenskej republiky sa prihlásila k tejto ochrane rodiny a manželstva svojim programovým vyhlásením.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zastavili vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorý bude iba ďalej rozdeľovať spoločnosť namiesto jej spájania. Nie je možné podporovať výnimočnosť rodiny a manželstva a zároveň pracovať na ich devalvácii.

V súčasnom ohrození rodiny dúfame, že práve Váš rozumný prístup ochráni rodinu a manželstvo a hlavne deti. Pretože Vaša aj naša budúcnosť bude taká, aké budú naše deti.

Za iniciátorov Výzvy

Marek Nikolov

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.