Audio Sväté Písmo

Audio Sväté Písmo

Audio Sväté Písmo

“Počúvaj, čítaj, miluj a ži Sväté Písmo spolu s nami”  je zámerom stránky www.audiosvatepismo.sk, ktorú sme vytvorili spolu s našimi priateľmi Petrom Marákom, Líviou Halkmann, Jurajom Vidékym a Jakubom Matlákom.

Túžime, aby sa táto stránka stala inšpiráciou pre ľudí k štúdiu Svätého Písma a prostriedkom pre učenie sa statí Písma naspamäť. Naplňme svoje srdcia Božím Slovom, aby sme mohli viac milovať Pána a ľudí vôkol nás.

Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.” (Am 8,11)

www.audiosvatepismo.sk

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.