Zachráňme životy

Zachráňme životy

Zachráňme životy

Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom.

Poznáte vo svojom okolí tehotnú ženu, matku s deťmi, ktorá sa ocitla v ťažkej sociálnej situácii a chcete pre ňu niečo urobiť?
Ponúkame pomoc!

Projekt Zachráňme životy je tu
•    pre vás, ktorí potrebujete pomoc,
•    ale aj pre vás, ktorí chcete pomôcť.

Cieľom je:
•    pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi,
•    umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu.

Viac info nájdete na stránke tohto projektu.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.