Rodina ako nádej a budúcnosť Európy

Rodina ako nádej a budúcnosť Európy

Rodina ako nádej a budúcnosť Európy

Naše ciele

1.    Poukázať na hodnotu manželského a rodinného života skrze pozitívne príklady, ktoré majú dlhoročné svedectvo dobrého rodinného života a ktoré môžu byť vzorom hodným nasledovania mladou generáciou.
2.    Zasadiť sa a presadiť rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako nádej a budúcnosť Európy.
3.    Nájsť partnerov s ktorými by sme v hlavných mestách Európy zorganizovali manifestáciu s názvom – Tradičná rodina – nádej a budúcnosť Európy.

Viac info nájdete na stránke tohto projektu.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.